0% voltooid
0/1 Steps

Let op, dit is onderdeel van een echte cursus binnen de KMS academy group eLearning omgeving!

Werken in een elektrische installatie:
De mens werkend in elektrische installaties: schakel- en werkplan met risico-inventarisatie.
Allereerst maakt de WV-er een werkplan met risico-inventarisatie. Op basis hiervan wordt vervolgens door de IV-er een schakelplan gemaakt.

Het Schakelplan wordt gemaakt door de Installatie Verantwoordelijke, de IV-er of in een zeer grote installatie als dat van een netbeheerder, door gedelegeerde of Operationeel Installatieverantwoordelijke.

Veiligheidsmaatregelen in elektrische bedrijfsruimten:
Elektrische bedrijfsruimten mogen niet worden betreden door leken, tenzij onder toezicht van ten minste een voldoende onderricht persoon (VOP-er).

Overige veiligheidsmaatregelen: aarden, maatregelen tegen inductie, werk stil leggen bij slecht weer, slecht zicht en onweer…

In het vak zijn de zogenaamde 5 regels zeer bekend:
1. vrij schakelen en scheiden
2. beveiligen tegen weder-inschakelen
3. spanningsloosheid aantonen
4. aarden en kortsluiten
5. afschermen

Een voorbeeld van huisregels die gelden bij een netbeheerder:
De werkverantwoordelijke:

Taken werkverantwoordelijke:

Dient het werkplan in en beschrijft: het installatiedeel de aard van de werkzaamheden de datum van aanvang en tijdsduur betrokkenen en verantwoording risicobeoordeling van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen

Toepassing van afschermingsmateriaal:
Afschermingsmateriaal is essentieel voor het aangeven van een veilig werkgebied in stations. Als afschermingsmateriaal wordt in open hoogspanningsstations gebruik gemaakt van rood-witte kettingen; deze geven de grenzen aan van het veilige werkgebied.

Deze kettingen zijn van twee kanten te benaderen, vanuit het veilige gebied of vanuit het niet-veilige gebied. Om er zeker van te zijn in welk gebied de persoon zich bevindt is er voor het betreden één in-/uitgang aangegeven.

In het veilige gedeelte zijn de kettingen voorzien van opschriften/borden die aangegeven waar het veilige gebied ophoudt.

In hoogspannings-schakelstations volgt op het niet-correct betreden van het veilige werkgebied een ontzegging van de toegang tot deze stations.

De gevarenzone:
De gevarenzone is het gebied waar binnen overslag zou kunnen optreden. Direct daarbuiten is een gebied wat wordt aangeduid met nabijheidszone.

Toelichting

Les inhoud
Please! Login First.